Her kan du finde de offentlige dokumenter og servitutter, som er relevante for grundejerforeningens område.

Lokalplan nr. 71

Byplanvedtægt nr.1

Deklaration af 6. august 1974

Dokument om forsynings- og afløbsledninger