Vores sommerhusområde består stadig af mange store nåletræer, og området grænser op til store lyngarealer.

Derfor kan afbrænding af større bål ikke ske på betryggende vis, og der har desværre også været eksempler på, at afbrændinger har været til stor gene for de øvrige beboere.

Bestyrelsen henstiller derfor til, at alle grundejere respekterer forbudet mod afbrænding af større mængder haveaffald og kvas på vore grunde og på fællesarealerne.

Årsagen er selvfølgelig, at vi ikke ønsker ukontrolleret brandspredning, og at vi alle skal kunne færdes uden at blive generet af store mængder røg.

Alle former for afbrænding af haveaffald og kvas er lovreguleret, og minimumsafstanden til nåletræer, hede og brandbar vegetation er fastsat til minimum 100 meter.

 

Bestyrelsen

Juni 2008.